berza grafičkih mašina

ORAMOUNT 1816 - Duplofan -

Duplolepljive, duplofan trake
ORAMOUNT 1816 - Duplofan -

Karakteristike porizvoda

Objavljeno 17.09.2018.
Lokacija Beograd, Serbia
Stanje Ispravno
Firma
Kontakt osoba Miloš Jerinić
Email jerinic@difol.net
Tel. fiksni 011/3114565
tel. mobilni 063/390334

Opis porizvoda

Duplolepljiva, penasta duplofan traka, koja se sastoji od bele poliolefinske pene sa obe strane obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Lepak je zaštićen plavim dvostranim silikonskim papirom. Ovaj modifikovani solventni akrilitni lepak poseduje visok nivo inicijalne adhezije na hrapavim i neravnim površinama. -Za montažu plastičnih i penastih elemenata panela, cevi, kanala, kao i za pleksiglas i ogledala. Može se koristiti kao samolepljivi medijum za znakove, držače i distancere. -Dostupne širine: 12mm; 19mm; 30mm i 50mm.